Vybrané fotky z fotopasti

Fotopast

Přál jsem si zdokumentovat (zachytit) něco z přírody. Zejména zvířátka. Samozřejmě je pozorujeme i očima, setkáváme se se srnami, s různými ptáky, občas vidíme zajíce, veverku, viděli jsme ježka, už i lasičku. Instaloval jsem fotopast (občas ji střídám na různých místech) a pak se s překvapením dívám, kdo se mi tam ukáže.

Stránky fotopasti byly zásadně změněny a galerie rozšířena. Jsou dvě: ptáci a savci (s pár bezobratlými):

Ptáci

Savci a ostatní (hmyz, plž)